Waslet ir-risposta tal-Kummissarju għall-istandards George Hyzler dwar l-uffiċċju tiegħu. L-impjegati huma persuni magħżula a bażi tal-fiduċja li għandu fihom George Hyzler. Risposta li timmerita aktar mistoqsijiet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp