Wara li kienu esposti fatti li jgiddbu l-attakk ingist fuq Mario Cutajar, flok refghu ir-responsabbilta tal-gideb u rrizenjaw, ghalqu halqhom

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp