Soċjetà Mużikali San Lawrenz Belt Vittoriosa – #ilbandatalbirgu qed tagħmel xogħolijiet strutturali fis-sede tagħha biex ittejjeb l-aċċessibilta’ għal kulħadd. Parti minn dan ix-xogħol qed ikun iffinanzjat mill-fond ta’ Proġetti u Inizjattivi tal-Fondazzjoni Kottonera. Bħalissa għaddejjin diversi proġetti minn għaqdiet permezz ta’ dan il-fond liema għajnuna se tibqa’ tingħata għal aktar proġetti għal ġid tal-komunitajiet tagħna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp