L-Isla għandha daħla ġdida li jixirqilha u spazju miftuħ ġdid. Inħossni sodisfatt ħafna li llum il-Ministru Ian Borg inawgura l-proġett tal-bastjun ta’ San Mikiel. Dan kien l-ewwel proġett li telsta minn fost dawk msemmija fil-pjan ta’ istrateġija għall-Kottonera . Nistieden lil kulħadd iżur l-ispazju miftuħ ġdid li ikkreajna u jara s-sbuħija tal-Kottonera u l-inħawi tal-madwar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp