L-Isla fil-qalba tal-istorja ta’ Malta. Min jaf kif kienet l-għada li sar magħruf bid-digriet li permezz tiegħu il-Knisja tal-Bambina saret Bażilka fit-3 ta’ Jannar 1921. Eżattament mitt sena ilu. Kien ukoll perjodu fejn kien hawn fervent popolari ta’ patrijottiżmu li f’dik l-istess sena wassal biex ikollna l-ewwel Kostituzzjoni u ftit qabel għat-twelid tal-Partit Laburista fl-Isla. Kburin bl-istorja u l-patrimonju tagħna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp