Kien żball li l-Parlament għażel ex Membru tiegħu bħala Kummissarju għall-Istandards. Bil-provi, it-tmexxija ta’ George Hyzler, li jridha tal-imperatur, m’hijiex tmexxija tajba u oġġettiva. L-istandards li jrid fuq ħaddieħor ma jridx japplikahom għalih u l-akbar dnub li għamel, ipprova jiżvijja l-Kamra f’dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamel. Sadanittant, għadu ma weġibx mistoqsijiet Parlamentari skont ir-regoli tal-Kamra.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp