Investiment li jidher u jinħass. Tlesta parti sostanzjali mix-xogħol ta’ restawr li qed isir fil-Cottonera Lines f’Bormla u l-Fgura fuq il-bastjun ta’ San Ġwann. Sa tmien din is-sena se nkunu nvestejna €7.6 miljun biex nirrestawraw is-swar tagħna. Sodisfatt ħafna kif qed ikun implimentat il-pjan ta’ strateġija għall-Kottonera.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp