Hadd m’hu dizabbli. Hawn minoranza ta’ nies li ghandhom htigijiet differenti mill-maggoranza

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp