Għaddew 22 sena. Malta nbidlet, is-soċjeta’ nbidlet, il-Partit Nazzjonalista baqa’ l-istess. Il-liberta tal-kelma jaħseb li huwa dritt esklussiv għal ftit ħbieb tiegħu. Dak iż-żmien, Eddie Fenech Adami ressaqni l-Qorti Kriminali għaliex qal li bħala ġurnalista ta’ partit politiku fl-Oppożizzjoni ma kellix dritt nitkellem kif tkellimt, illum Deputat tal-Gvern u skont in-Nazzjonalisti m’għandix dritt nitkellem propju għax Deputat tal-Gvern. Dak li għandi xi ngħid, se nibqa’ ngħidu, irrispettivament fejn inkun.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp