Flimkien mad-Deputat Prim Ministru Chris Fearne u sħabi Louis Gatt u Elaine Degiorgio f’isem l-Amministrazzjoni tal- Partit Laburista ltqajna man-nies u sidien ta’ negozji f’Raħal Ġdid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp