Fit-talba għall-liberta provviżorja l-akkużat għandu jkollu l-istess drittijiet bħalma għandha l-prosekuzzjoni biex napplikaw il-prinċipju ta’ ugwaljanza tal-partijiet. Fil-preżent, imputat m’gġandux dritt jappella minn deċiżjoni tal-bail, minflok irid jippreżenta rikors mill-ġdid kull darba li jitlob il-bail waqt li l-Avukat Ġenerali għandu dritt li jappella.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp