Videos / September 2021

Għaddew 22 sena. Malta nbidlet, is-soċjeta’ nbidlet, il-Partit Nazzjonalista baqa’ l-istess. Il-liberta tal-kelma jaħseb li huwa dritt esklussiv għal ftit ħbieb tiegħu. Dak iż-żmien, Eddie Fenech Adami ressaqni l-Qorti Kriminali għaliex qal li bħala ġurnalista ta’ partit politiku fl-Oppożizzjoni ma kellix dritt nitkellem kif tkellimt, illum Deputat tal-Gvern u skont in-Nazzjonalisti m’għandix dritt nitkellem propju għax Deputat tal-Gvern. Dak li għandi xi ngħid, se nibqa’ ngħidu, irrispettivament fejn inkun.

Investiment li jidher u jinħass. Tlesta parti sostanzjali mix-xogħol ta’ restawr li qed isir fil-Cottonera Lines f’Bormla u l-Fgura fuq il-bastjun ta’ San Ġwann. Sa tmien din is-sena se nkunu nvestejna €7.6 miljun biex nirrestawraw is-swar tagħna. Sodisfatt ħafna kif qed ikun implimentat il-pjan ta’ strateġija għall-Kottonera.

Cottonerae Civitates, Innu tal-Kottonera, kompożizzjoni ta’ Ray Sciberras li ndaqq għall-ewwel darba mil-Banda San Ġużepp tal-Kalkara waqt il-Festival Nazzjonali tal-Baned. Noti illi jissimbolizzaw dak kollu ‘il ġewwa mis-swar li minnhom toħroġ l-identita’ tagħna. Il-Ħadd it-Tajjeb.

Tieqa fuq l-Istorja, esibizzjoni tal-Fondazzjoni Wirt Artna li kienet inawgurata dalgħodu b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera. L-istorja tal-Kottonera hija l-istorja ta’ Malta u għalhekk huwa ta’ sodisfazzjon għalina li nikkollaboraw f’dawn l-inizjattivi.

L-Isla għandha daħla ġdida li jixirqilha u spazju miftuħ ġdid. Inħossni sodisfatt ħafna li llum il-Ministru Ian Borg inawgura l-proġett tal-bastjun ta’ San Mikiel. Dan kien l-ewwel proġett li telsta minn fost dawk msemmija fil-pjan ta’ istrateġija għall-Kottonera . Nistieden lil kulħadd iżur l-ispazju miftuħ ġdid li ikkreajna u jara s-sbuħija tal-Kottonera u l-inħawi tal-madwar.

Ma nistax naċċetta li Bernard Grech jirreferi għalina bħala kriminali. Madwaru għandu min kien jaħbi l-armi fl-uffiċċju, min kien ikun jaf bil-bombi, min jista’ jkollu informazzjoni fuq qtil politiku, min kien jippermetti droga tidħol ma’ delegazzjonijiet ministerjali mill-VIP lounge tal-ajruport u min ħarrab traffikanti tad-droga minn Malta fost l-oħrajn. DAWK huma l-vera kriminali.

Proposti Regatta Nazzjonali. Dawn huma l-proposti tiegħi, miftuħa għad-diskussjoni biex nsaħħu r-Regatta Nazzjonali.

All articles loaded
No more articles to load
SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on email