Videos / May 2021

Kien żball li l-Parlament għażel ex Membru tiegħu bħala Kummissarju għall-Istandards. Bil-provi, it-tmexxija ta’ George Hyzler, li jridha tal-imperatur, m’hijiex tmexxija tajba u oġġettiva. L-istandards li jrid fuq ħaddieħor ma jridx japplikahom għalih u l-akbar dnub li għamel, ipprova jiżvijja l-Kamra f’dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamel. Sadanittant, għadu ma weġibx mistoqsijiet Parlamentari skont ir-regoli tal-Kamra.

Illum hija l-festa tal-ħaddiema kollha madwar id-dinja, ta’ dawk li huma Soċjalisti u xellugin fil-ħsieb u fl-atitudni. Il-Festa t-Tajba lil kulħadd.

Flimkien mad-Deputat Prim Ministru Chris Fearne u sħabi Louis Gatt u Elaine Degiorgio f’isem l-Amministrazzjoni tal- Partit Laburista ltqajna man-nies u sidien ta’ negozji f’Raħal Ġdid.

Agatha Barbara kienet fost iż-żgħażagħ arrestati u mitfugħa l-ħabs minħabba l-istrajk ġenerali tat-28 ta’ April 1958. Flimkien magħha żgħażagħ oħrajn li jħaddnu l-istess prinċipji u valuri li għadna ngħożżu sal-lum. Iż-żmien jinbidel, il-politika tinbidel, imma l-prinċipji Soċjalisti jibqgħu ankrati f’kull min għandu għal qalbu l-ħaqq soċjali. Nibqgħu niġġieldu għalih.

L-għaqdiet sportivi jaħdmu ħafna fil-komunitajiet tagħna u għalhekk li kull għajnuna li nagħtuhom hija għajnuna diretta lejn il-komunita’. Club Regatta Bormla għamel xogħolijiet fil-klabb biex itejjeb il-faċilitajiet bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Kottonera.

LIVE mill-Parlament 🎥 Standards għandhom ikunu għolja għal kulħadd, l-ewwel u qabel kollox għal min għandu responsabbilta’ jżomm standards għoljin.

Sodisfatt ħafna li wasalna biex Rinella Tank Cleaning Farm tkun rilokata mill-bajja ta’ Rinella. Il-Parlament mistenni jiddiskuti ir-rilokazzjoni tagħhom nhar it-Tnejn wara negozjati li saru mill-Ministru Ian Borg u Transport Malta. Din kienet wegħda li għamilna, proposta fil-Pjan għar-Riġenerazzjoni tal-Kottonera u se titwettaq bħalma qed jitwettqu l-proposti l-oħra li qed naħdmu fuqhom.

Aġġornament dwar l-Implimentazzjoni tal-pjan ta’ strateġija għall Kottonera

Soċjetà Mużikali San Lawrenz Belt Vittoriosa – #ilbandatalbirgu qed tagħmel xogħolijiet strutturali fis-sede tagħha biex ittejjeb l-aċċessibilta’ għal kulħadd. Parti minn dan ix-xogħol qed ikun iffinanzjat mill-fond ta’ Proġetti u Inizjattivi tal-Fondazzjoni Kottonera. Bħalissa għaddejjin diversi proġetti minn għaqdiet permezz ta’ dan il-fond liema għajnuna se tibqa’ tingħata għal aktar proġetti għal ġid tal-komunitajiet tagħna

All articles loaded
No more articles to load
SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on email