Videos / January 2021

PN qabdu kantaliena jgħajruna arroganti! Tal-għaġeb kif l-istess nies li għandhom sens ta’ superjorita kbira u jippretendu li tagħom biss huwa tajjeb iridu jgħidu li għandna Gvern arroganti. Liema arroganza ssoktat fl-ewwel 100 jum ta’ Bernard Grech li s’issa falla kull test ta’ kredibbilta.

20 Questions for 2020

Dwar ir-riforma fil-ħatra tal-ġudikatura, l-Avukat Ġenerali tal-EU ta raġun lill-Gvern Malti li għadda l-liġi mil-Parlament. Repubblika tibqa’ ssostni l-pożizzjoni tagħha kontra l-Gvern. Fejn se tkun il-lealta’ ta’ Bernard Grech?

Bir-raġun l-isbaħ triq f’Malta. Triq is-Santwarju Ħaż Żabbar. Grazzi tmur lil dawk li jieħdu ħsieb, jiġifieri l-Kunsill Lokali li jieħu ħsieb it-tindif iżda fuq kollox, l-akbar grazzi għar-residenti li jieħdu ħsieb it-triq tagħhom. Dan jgħodd għal kullimkien. Inutli jsir it-tindif jekk ir-residenti ma jieħdux ħsieb.

Ninvestu fil-komunitajhiet tagħna. Il-Fondazzjoni Kottonera ħabbret l-ewwel grupp ta’ NGOs li bbenefikaw minn fond ta’ għajnuna fuq proġetti u inizjattivi. Naħdmu biex il-Kottonera ta’ għada tkun aħjar minn tal-llum.

L-Isla fil-qalba tal-istorja ta’ Malta. Min jaf kif kienet l-għada li sar magħruf bid-digriet li permezz tiegħu il-Knisja tal-Bambina saret Bażilka fit-3 ta’ Jannar 1921. Eżattament mitt sena ilu. Kien ukoll perjodu fejn kien hawn fervent popolari ta’ patrijottiżmu li f’dik l-istess sena wassal biex ikollna l-ewwel Kostituzzjoni u ftit qabel għat-twelid tal-Partit Laburista fl-Isla. Kburin bl-istorja u l-patrimonju tagħna.

Illum jerġa jibda jiltaqa’ l-Parlament bi programm leġislattiv li jdaħħal aktar riformi meħtieġa

Fit-talba għall-liberta provviżorja l-akkużat għandu jkollu l-istess drittijiet bħalma għandha l-prosekuzzjoni biex napplikaw il-prinċipju ta’ ugwaljanza tal-partijiet. Fil-preżent, imputat m’gġandux dritt jappella minn deċiżjoni tal-bail, minflok irid jippreżenta rikors mill-ġdid kull darba li jitlob il-bail waqt li l-Avukat Ġenerali għandu dritt li jappella.

Kelli l-okkażjoni li nitkellem dwar l-estensjoni tal-ħinijiet tal-lanċa bejn il-Kottonera u l-Belt Valletta kemm fuq ONETV u anke fil-Parlament u ninsab kuntent li l-Ministru Ian Borg qiegħed jikkunsidra li jitkellem mal-operatur tas-servizz.

All articles loaded
No more articles to load
SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on email