MAN-NIES DEJJEM fir-Regatta. Dan ix-xahar issir ir-Regatta tal-31 ta’ Marzu. Ħdimt ħafna qrib il-klabbs tar-Regatta tal-Kottonera li kollha ħadu għajnuna. Ir-Regatta għandna titqies bħala avveniment nazzjonali li ma jkunx biss avveniment sportiv, iżda wkoll avveniment kulturali. Għandi proposti biex dan iseħħ u hija x-xewqa tiegħi li r-Regatta verament issir avveniment nazzjonali importanti fil-kalendarju tal-attivitajiet Maltin matul is-sena.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp