MAN-NIES DEJJEM biex ninvestu fin-nies u fil-lokalitajiet tagħna. Matul is-snin li għaddew għint kemm flaħt lill-komunitajiet fil-lokalitajiet tal-Kottonera. Stinkajt biex narahom jimirħu u jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Nixtieq li jkolli l-opportunita’ li nibqa’ ngħin u nwessa’ l-ħidma tiegħi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp